Silvköparens
Vattenskidklubb är medlem av Riksidrottsförbundet, Svenska Vattenskidförbundet, Mellansvenska Vattenskidförbundet,
Västmanlands Idrottsförbund och igår i Sala Kommun
s föreningsliv  Hemsida www.svsk.se  Officiell e-post info@svsk.se Telefon 070 62 82 245
Bli medlem i Silvköparens Vattenskidklubb! Betala in 400 kr till bankgiro 598-5106 i medlemsavgift för hela familjen! Skickar era uppgifter till info@svsk.se med namn,
e-postadress, hela personnummer och mobilnummer för alla i familjen, så ses vi vid sjön!
NYTT: Vi tar Swish 123 356 98 94 minimibelopp 100:-

 

Upptagning av allt ur sjön lördagen den 1 oktober från KL 9

Höstmöte på Måns Ols lördagen den 15 oktober KL 10

 

Vi finns också på Facebook>>