Silvköparens
Vattenskidklubb är medlem av Riksidrottsförbundet, Svenska Vattenskidförbundet, Mellansvenska Vattenskidförbundet,
Västmanlands Idrottsförbund och igår i Sala Kommun
s föreningsliv  Hemsida www.svsk.se  Officiell e-post info@svsk.se Telefon 070 62 82 245
Bli medlem i Silvköparens Vattenskidklubb! Betala in 400 kr till bankgiro 598-5106 i medlemsavgift för hela familjen!
Skickar era uppgifter till
info@svsk.se med namn, e-postadress, hela personnummer och mobilnummer för alla i familjen, så ses vi vid sjön!
NYTT: Vi tar Swish 123 356 98 94 minimibelopp 100:-

Lilla Sportspegeln

Våra mål i Silvköparens Vattenskidklubb är:

  • Att kunna bedriva vattenskidträning regelbundet och under goda förhållanden.
  • Att ge plats för såväl nybörjare som tävlingsåkare.
  • Att få alla i klubben att känna ansvar för dragbåten, vattenskidarenan, varandra och människor som vistas i närheten av vår verksamhet.

Vi finns också på Facebook>>