Silvköparens
Vattenskidklubb är medlem av Riksidrottsförbundet, Svenska Vattenskidförbundet, Mellansvenska Vattenskidförbundet,
Västmanlands Idrottsförbund och igår i Sala Kommun
s föreningsliv  Hemsida www.svsk.se  Officiell e-post info@svsk.se Telefon 070 62 82 245
Bli medlem i Silvköparens Vattenskidklubb! Betala in 400 kr till bankgiro 598-5106 i medlemsavgift för hela familjen! Skickar era uppgifter till info@svsk.se med namn,
e-postadress, hela personnummer och mobilnummer för alla i familjen, så ses vi vid sjön!
NYTT: Vi tar Swish 123 356 98 94 minimibelopp 100:-

Regler vid Vattenskidklubben p.g.a. Corona

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Här kommer några viktiga saker som alla kan göra

Tänk på att Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
I båten är det  max två personer som gäller, dragbåtsförare och tränare.
Max en person på startbryggan
Max en person i omklädningsrummet

Vi finns också på Facebook>>