Silvköparens
Vattenskidklubb är medlem av Riksidrottsförbundet, Svenska Vattenskidförbundet, Mellansvenska Vattenskidförbundet,
Västmanlands Idrottsförbund och igår i Sala Kommun
s föreningsliv  Hemsida www.svsk.se  Officiell e-post info@svsk.se Telefon 070 62 82 245
Bli medlem i Silvköparens Vattenskidklubb! Betala in 400 kr till bankgiro 598-5106 i medlemsavgift för hela familjen!
Skickar era uppgifter till
info@svsk.se med namn, e-postadress, hela personnummer och mobilnummer för alla i familjen, så ses vi vid sjön!
NYTT: Vi tar Swish 123 356 98 94 minimibelopp 100:-

Årsmötet lördagen den 11 mars KL 10 Måns Ols

 

 


 

 

Vi finns också på Facebook>>